Formularz aplikacyjny

Online Venture

Jeśli chcecie Państwo nas zainteresować swoim projektem wymagającym wsparcia finansowego i merytorycznego, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Online Venture zapewnia pełną poufność przekazanych danych.

1 / Projekt

Opis projektu

Na czym polega projekt?
Jaki produkt / usługa wchodzi w jego skład?

Etap rozwoju

Na jakim etapie znajduje sie projekt?

Przewagi

Co nowego / innowacyjnego
przewiduje projekt, co stanowi
o przewadze nad konkurencją?

Konkurencja

Kto jest postrzegany jako konkurencja? Do
jakiego przedsięwzięcia można porównać
projekt? (do 1 000 znaków)

Przesłanki sukcesu

Co wskazuje na to, że przedsięwzięcie
osiągnie sukces (badania, trend, nisza,
potrzeba itp.)? (do 1 000 znaków)

Przychody

Proszę wymienić wszystkie możliwe źródła
przychodów firmy. (do 1 000 znaków)

Koszt inwestycji

Proszę wymienić całkowity,
orientacyjny koszt potrzebny do realizacji celu.

0 200 350 500 700

2 / Team

Dodaj osobę

Osoba 1

Imię i nazwisko

Funkacja / stanowisko

Jaka jest funkcja w opisywanym projekcie?

Doświadczenie

Jakie ma doświdczenie zawodowe?

Zaangażowanie

Czy jest w stanie poświęcić się w 100% opisanemu projektowi?

3 / Dane kontaktowe

Imię i nazwisko lidera projektu

E-mail

Telefon

Miasto

4 / Pozostałe

Załącz plik

Max. 2 MB

Przeglądaj
Drag and Drop

Przepisz kod z obrazka

Zgłoś swój projekt
top